Vägen bortom glastaket – Göteborg 13/3

Räddningstjänstens Gender Coach-program startar upp i Göteborg med en inspirationsdag och där föreläser bland annat Ulrika Sedell om bortom glastaket som utgår från boken Bortom glastaket.

Politiskt ledarskap 18/11 Riksdagen

Vad säger forskningen om vilket ledarskap som när längre? Hur formas en kultur och hur kan ledarna påverka den? Vad är avgörande för att involvera, inkludera och inspirera människor att vilja engagera sig? Ulrika föreläser utifrån ny forskning och sina böcker Bortom glastaket och Vägar till innanförskap.

Inkluderande ledarskap 26 mars

Vad betyder inkluderande ledarskap? Och hur gestaltas det? Under en workshop för brandmän föreläser Ulrika Sedell om inkluderande ledarskap och dess syfte och mål. Om att synliggöra normer och om mod att våga utmana. Om fördomar och hur vi får insikt. Om bemötanden och förhållningssätt. Vidare kring hur ledarskapet följs upp och mäts.