Tjäna på att släppa fram kvinnors ledarskap. Ledningsgruppsdag 4 april

I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld ställs nämligen helt nya krav på utveckling, samverkan och ledarskap – alltså det beteende som betecknas som kvinnligt. Men trots att både internationella och nationella studier visar att kvinnors ledarskap i högre grad korrelerar med ökad produktion och välmående så når få kvinnor toppen.
Vad hindrar företag och organisationer från att ta vara på den tillgång som kvinnor är?

Identifiera din spelplan och nyttja den till din fördel

I fjärde avsnittet talar vi om kvinnors spelplan och motstrategier. Vi lyfter fram några utnämningar och reflekterar över glastak. Vi samtalar med Lena Olving, VD Mycronic som beskriver sin nyfikenhet och drivkraft som varit viktig för hennes karriär. Hon talar också om att kompetensplanera men också om vikten att använda spelplanen till sin fördel. Vi reflekterar över en lyssnarfråga och ger tips för att stärka sitt självledarskap.

Hoppa i karriärklätterställningen!

I tredje avsnittet sätter vi ljuset på hur kompetens värderas utifrån om det är en kvinnas eller mans kompetens. Vi intervjuar Helena Källerman som gjort flera stora hopp i sin karriär. Senast från att vara vd för Sweco Position till att bli egenföretagare och författare. Resultatet av att följa sin egen inre kompass är att karriären blir mer likt en klätterställning än en stege.

Välj organisation efter dina värderingar

I andra avsnittet reflekterar vi om glastaket blir synligt i organisationens värderingar och intervjuar Helene Hasselskog, vd Antenn som berättar om värderingars betydelse för henne, och ger sina bästa karriärtips. Vidare ger vi råd om hur man formulerar egna värderingar och synar dess fallgropar. Vill du ha karriärtips? Skriv till karriar@krossaglastaket.se så reflekterar och tipsar vi i kommande avsnitt.

Att välja chef och undvika duktighetsfällan

Första avsnittet av Krossa glastaket – en utvecklande podd med Ulrika Sedell och Kristina Stutterheim om karriär och ledarskap. Vi spanar på glastak, ger tips och intervjuar Louise Sander, vd Handelsbanken Liv.