Tjäna på att släppa fram kvinnors ledarskap. Ledningsgruppsdag 4 april

VD tidningen bjuder in till Ledningsgruppsdagar

Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare till den uppmärksammade boken ”Bortom glastaket” lyfter fram exempel på varför jämställdhet är en affärskritisk fråga för alla ledningsgrupper.

I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld ställs nämligen helt nya krav på utveckling, samverkan och ledarskap – alltså det beteende som betecknas som kvinnligt. Men trots att både internationella och nationella studier visar att kvinnors ledarskap i högre grad korrelerar med ökad produktion och välmående så når få kvinnor toppen.

Vad hindrar företag och organisationer från att ta vara på den tillgång som kvinnor är? Läs mer här