Politiskt ledarskap 18/11 Riksdagen

Vad säger forskningen om vilket ledarskap som när längre? Hur formas en kultur och hur kan ledarna påverka den? Vad är avgörande för att involvera, inkludera och inspirera människor att vilja engagera sig? Ulrika föreläser utifrån ny forskning och sina böcker Bortom glastaket och Vägar till innanförskap.