24/9 föreläsning på Bokmässan

Sveriges skolchefer är på plats och tillsammans resonerar vi kring skolchefers utmaningar och skolans uppdrag att ge kvinnor verktyg för att fler ska kunna nå bortom glastaket. Skratt, igenkänning, insikter och allvar präglade seminariet.

15/9 föreläsning hos Ramböll

På två år fördubblade Ramböll andelen kvinnliga chefer. De agerar på en mansdominerad bransch med samhällsplanering och ingenjörsteknik. Kvinnor erbjuds alltid en mentor, det finns nätverk specifikt för kvinnor och man synliggöra kvinnliga förebilder.