15/9 föreläsning hos Ramböll

På två år fördubblade Ramböll andelen kvinnliga chefer. De agerar på en mansdominerad bransch med samhällsplanering och ingenjörsteknik. Kvinnor erbjuds alltid en mentor, det finns nätverk specifikt för kvinnor och man synliggöra kvinnliga förebilder.