Välkommen år 2016

– Tack! Jag vill tacka dig för den inspirerande föreläsningen, för nu vet jag att jag gör rätt. Att trampa upp min egen stig istället för att gå tillsammans med alla andra.