Välkommen år 2016

– Tack! Jag vill tacka dig för den inspirerande föreläsningen, för nu vet jag att jag gör rätt. Att trampa upp min egen stig istället för att gå tillsammans med alla andra.

Jag blir djupt berörd. Hon, den jag inte känner, har lyssnat på ett seminarium som jag genomfört hos SACO, och ringer upp mig ett par timmar senare. Jag går längs Götgatan, på väg till kontoret för att träffa en kund som jag ger chefshandledning. Hon, den jag inte känner, berättar om sitt beslut att byta bransch, gå ner i lön och med mindre mandat skapa något hon aldrig gjort förut. Jag tänker när hon berättar, att hon tror på sin idé, men föreläsningen gjorde så att hon kände sig trodd. Det finns andra som har tagit liknande beslut som hon. För att våga tro behöver man bli trodd. Av någon.

Mitt arbete handlar många gånger om att bygga hopp. Att spegla, visa på alternativa vägar och peka på målet för arbetet som pågår. Att visa att jag tror. Under mina föreläsningsserier runt om i Sverige med Bortom glastaket har jag mött många unga, framförallt kvinnor. De studerar oftast på något universitet, har tagit på sig ideella uppdrag och pressar sig för att nå toppresultat. Under föreläsningen pekar jag på vikten av att lyssna på sin egen röst, att gå i sin egen takt och våga stå för egna värderingar. Efter föreläsningen får jag ofta mail eller sms om att mina ord är så annorlunda mot dem de annars hör i sin vardag. Att de vill höra mer. Det är ett skäl till att jag och Lena Gustafsson startar ett samarbete med Coursio för att sprida nycklarna till fler. Det är min absoluta förhoppning att det ska ge energi, kunskap och mod. Och fler som finner vägen bortom glastaket. Resultatet kommer i februari.

En annan metod för att utveckla sitt självledarskap, för att i högre grad klara av press, stress, oförutsägbarhet eller motgångar är ACT – acceptance and commitment therapy. En evidensbaserad metod som har visat sig sänka känslan av stress och öka känslan av välmående. Vilket i sin tur ger förutsättningar för bättre beslut, ökad närvaro i mötet med andra och tydligare kommunikation. Under våren kommer jag att utbilda chefer i metoden och har också startat ett samarbete med Papilly som erbjuder en motsvarande utbildning i digital form vilket ger förutsättningar för hela personalgrupper att få tillgång till kunskap att utveckla strategier för det egna självledarskapet.

För mig har det varit lärorikt och stimulerande att resa runt i Sverige och föreläsa om karriär- och ledarnycklarna i boken Bortom glastaket. Jag varvar forskning, anekdoter och interaktiva övningar med publiken. Jag får ständigt bevis på hur glastaket hämmar, stoppar och begränsar kompetens. Men jag får också höra om när glastaken krossas, rundas eller där det säkerställs så att de aldrig uppstår. Under våren har jag bokat in föreläsningar runt om i Sverige och jag hoppas att vi ses! För det är tillsammans vi kan skapa en framtid bortom glastaket.

Min egna utmaning under 2016 är mitt nya bokprojekt. Återigen vill jag skapa en plattform för förebilder och goda exempel. Jag tror på berättelsens kraft och att ge inspiration för att få andra som vill och tror att bli trodda.

Jag känner hopp inför 2016. Mitt sätt att bidra är att försöka bidra med kunskap, mod och strategier för att utveckla ett mänskligare, hållbarare och modigare ledarskap.

Välkommen år 2016 – det finns mycket att göra

Ulrika Sedell