Brave Womens Day På Berns 8 mars

Hur gör du det omöjliga möjligt? Hur paketerar du och gör din idé säljbar? Under en kväll på Berns bjuds kvinnor in för att lyssna till kvinnor som berättar om karriär och hur framgång skapas, mingla och äta gott. Ulrika Sedell föreläser om hur glastak krossas och hur du tar mandatet över din karriär.

Dialogpredikan och panelsamtal Visby Domkyrka 5 mars

Inför internationella kvinnodagen bjuder Visby Domkyrka in till dialogpredikan och panelsamtal. Domkyrkokaplan Cecilia Nyberg leder panelsamtalen med Ulrika Sedell, Cecilia Sahlin och Inger Harlevi. Dessutom deltar Ulrika Sedell i dialogpredikan under Mässan.