Brave Womens Day På Berns 8 mars

Hur gör du det omöjliga möjligt? Hur paketerar du och gör din idé säljbar? Under en kväll på Berns bjuds kvinnor in för att lyssna till kvinnor som berättar om karriär och hur framgång skapas, mingla och äta gott. Ulrika Sedell föreläser om hur glastak krossas och hur du tar mandatet över din karriär.