Mentorns ledarskapsnycklar, Stockholms Stift 21/9

Att vara mentor innebär lärande och utveckling för både mentorer och adepter. Dialogen är mentorskapets fundament och reflektionen vägen till lärande. Ulrika Sedell leder seminariet om mentorns ledarskapsnycklar, ger tips och råd varvat med erfarenhetsutbyte.

Mentorskap i Svenska kyrkan

Vad betyder det att vara mentor? Vilka utmaningar har ledarskapet inom kyrkan? Kyrkoherdar samlas för att resonera kring mentorskapet inom svenska kyrkan.