5/3 Karriär, självledarskap och livsbalans

Det är inte möjligt själv att förändra en verksamhets DNA säger Ulrika Sedell, medförfattare till boken Bortom glastaket där 26 framgångsrika kvinnliga chefer intervjuas. Ulrika beskriver i föreläsningen vad som gynnat dessa kvinnor som nått toppen där bland annat verksamhetens rådande värderingar var avgörande.