5/3 Karriär, självledarskap och livsbalans

Utmaningarna för kvinnliga chefer är många, men det finns också många lösningar för att nå sina uppsatta mål. Välkommen till ett spännande chefsmingel med seminarium, nätverkande och afternoon tea.

Föreläsaren Ulrika Sedell är ledarskapskonsult och en av författarna till boken Bortom glastaket. Hon arbetar med individuell handledning, föreläsningar och större förändringsprojekt med fokus på uppgiften och att nå resultat. Från ord till handling.

Det är inte möjligt själv att förändra en verksamhets DNA säger Ulrika Sedell, medförfattare till boken Bortom glastaket där 26 framgångsrika kvinnliga chefer intervjuas. Ulrika beskriver i föreläsningen vad som gynnat dessa kvinnor som nått toppen där bland annat verksamhetens rådande värderingar var avgörande. Utmaningarna är många men också lösningarna för att leda sig själv mot uppsatta mål. I föreläsningen varvas anekdoter, statistik och interaktiva övningar.

Läs mer om föreläsningen här