Tjäna på att släppa fram kvinnors ledarskap. Ledningsgruppsdag 4 april

I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld ställs nämligen helt nya krav på utveckling, samverkan och ledarskap – alltså det beteende som betecknas som kvinnligt. Men trots att både internationella och nationella studier visar att kvinnors ledarskap i högre grad korrelerar med ökad produktion och välmående så når få kvinnor toppen.
Vad hindrar företag och organisationer från att ta vara på den tillgång som kvinnor är?