7/10 bjuder Jusek in till seminarium om framgångsnycklar

Det blev tydligt vilka färdigheter, relationer och kontexter som varit avgörande för deras framgång. Trots att de har helt olika utbildningsbakgrund och finns i skilda branscher så var framgångsfaktorerna desamma.Vi har utformat sju nycklar av dessa framgångsfaktorer som presenteras berättar Ulrika Sedell