7/10 bjuder Jusek in till seminarium om framgångsnycklar

– Det blev tydligt vilka färdigheter, relationer och kontexter som varit avgörande för deras framgång. Trots att de har helt olika utbildningsbakgrund och finns i skilda branscher så var framgångsfaktorerna desamma.Vi har utformat sju nycklar av dessa framgångsfaktorer som presenteras berättar Ulrika Sedell.

Den nya boken ”Bortom glastaket” av Lena Gustafsson och Ulrika Sedell beskriver hur chefer hanterat sina liv och vägen till makt och inflytande. Författarna har intervjuat 26 kvinnor på ledande poster. Under seminariet presenteras sju karriärnycklar som varit gemensamma framgångsfaktorer för kvinnorna.

Skärmavbild 2015-10-04 kl. 23.57.56
Ulrika Sedell
Föreläsare, ledarskap- och organisationskonsult med tio års erfarenhet av att skräddarsy ledarskapsprogram och handleda chefer med utgångspunkt från beprövade metoder och transformativt ledarskap.
Ulrika har en fil kand i organisation och ledarskap, certifierad coach och mindfulnessinstruktör och har en gedigen erfarenhet av egna chefs och vd uppdrag.

Några ord från deltagare på tidigare föreläsning

Ulrika Sedell är en mycket inspirerande föreläsare/seminarieledare. Jag hade lyckan att delta i ett frukostseminarium om boken ”Bortom Glastaket”. Den energi, kraft och inspiration som förmedlades lever kvar långt efteråt. Det var som att en massa bitterhet plötsligt rann av och gav plats för syre, trots att jag inte känt mig särskilt bitter. Jag tror att det var frihetskänslan som infann sig när det talades om att man inte kan förändra en organisations DNA och gav exempel på dem som gått då de börjat tystna och krympa.”
Eva Louise Landgren
Avdelningschef GBG Nordstedts Akademiska Förlag