Vad betyder genus för arbetsmiljön? Sv kyrkans Arbetsgivarorganisation, 7/11

Vad är genus och varför är det viktigt att göra sig medveten om detta ur ett arbetsmiljöperspektiv? Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Men också hur kön skapas och hur vi kan arbeta för att synliggöra normer och strukturer i arbetet med att skapa en ökad jämställdhet. Föreläsningen varvar […]

Manlighetskoden hos industriföretag, 6 november Göteborg

Ulrika Sedell genomför 4 chefsseminarier som utgår från Manlighetskoden – ledarskapets 7 dygder. Genus, jämställdhet och dess betydelse för ledarskap och resultat. Cheferna får arbeta i workshop kring egna hinder för jämställdhet och lösningar. Dessutom kring chefsdilemman och egna utmaningar.