Brandkonferensen – Linköping 17 maj

Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och vad förenar dem som lyckas? Se sammandraget av föreläsningen ”Vägar till innanförskap” här.

Vägar till innanförskap – Linköping 17 maj

Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och vad förenar dem som lyckas? Vi får ta del av intervjuer med sociala entreprenörer, chefer inom kommun, kyrka, skola, näringsliv och nätverkare och höra om deras framgångsfaktorer och tips för att lyckas. Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare […]