Inkluderande ledarskap 26 mars

Vad betyder inkluderande ledarskap? Och hur gestaltas det? Under en workshop för brandmän föreläser Ulrika Sedell om inkluderande ledarskap och dess syfte och mål. Om att synliggöra normer och om mod att våga utmana. Om fördomar och hur vi får insikt. Om bemötanden och förhållningssätt. Vidare kring hur ledarskapet följs upp och mäts.