Kategori

Press

Boken om vägar till innanförskap

By Press, Vägar till innanförskap No Comments

Förra veckan kom boken från tryckeriet nu kommer författarna i Örebro för att sprida sina berättelser om ”Vägar till innanförskap”. Boken tar sin utgångspunkt i flyktingvågen 2015 och alla de lösningar som vuxit fram för att hjälpa nyanlända att hitta vänner, jobb, fritidsintressen och gemenskap, modeller som också går att använda för integration i stort.

Läs mer

Revir får inte bromsa integration

By Press, Vägar till innanförskap No Comments

Precis som tidigare heter nyckeln till att bryta utanförskapet arbete och där gäller det att lära av vad som lite slarvigt brukar kallas för ”civilsamhället”. Ideellt drivna föreningar och engagerade människor som tagit sig på sig att förbättra integrationen. Exempel på detta har Ulrika Sedell & Eva von Wenstedt samlat i antologin Vägar till innanförskap (Idealistas).

 

Läs ledaren i NA som tar intryck av Vägar till innanförskap

Nytt ledarskap och modeller gav integration

By Kvalitetsmagasinet, Press, Vägar till innanförskap No Comments

Hösten 2015 kom en våg av flyktingar till Sverige. Hur skulle vi hantera situationen? I den nya boken Vägar till innanförskap har Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt intervjuat 15 ledare som genom nytänkande och flexibilitet hittat vägar att lyckas med integration.

innanforskapUskuggaWNär många såg hinder fanns det andra som kavlade upp ärmarna och startade projekt för att välkomna och skapa förutsättningar för nyanlända att komma in i det svenska samhället. I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 av dem, aktiva inom kommun, kyrka, näringsliv och ideell sektor.

– Den här perioden visar att Sverige har extremt dålig flexibilitet, med mycket regler och samarbeten som inte fungerar, men den flexibiliteten har de här personerna, säger författarna Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt.

Läs i Kvalitetsmagasinet här

Lansering av Vägar till innanförskap – podden Ljudet av en dagordning

By Press, Vägar till innanförskap No Comments

Lyssna till Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt, författare till Vägar till innanförskap när de pratar om sin nya bok. Några av dem som deltar i boken medverkar också i ett panelsamtal: Alireza Akhondi, Vansbromodellen, Camilla Altéus, Svenska Basketbollsförbundets Välkommen Hit och Carl Dahlbäck, Guds hus. Moderator: Sofia Strömberg, Open Up! Boken finns att köpa i bokhandlare och direkt på idealistas.se.

”Kan hon så kan jag” Intervju med Ulrika Sedell

By Bortom glastaket, Press No Comments

Inspirationsblogg i DRIVET podcas

Denna månad har jag intervjuat drivna Ulrika Sedell som är aktuell med nya boken ”Bortom Glastaket” där hon och kollegan Lena Gustafson intervjuat 26 kvinnor på toppositioner som berättat om vad som gynnat och hindrat dem i deras karriärer. Allt för att lyfta fram kvinnliga förebilder! Läs om Ulrikas historia och få värdefulla råd och tips på vägen. Enjoy!

Läs intervjun här hos DRIVET podcast

 

Äg din kraft och dina drömmar!

By Bortom glastaket, Press No Comments

I det elfte avsnittet av Krossa glastaket diskuterar vi rapporter som visar att riskkapitalbolagen har svår kvinnobrist. Vidare undrar vi varför Fastighetsnytt i sin annons om deras podd endast intervjuar män? Vi möter Birgitta Reinfeldt som berättar om sin karriär och reflekterar över samhällets förändring. Vi tipsar om vad du ska undvika om du vill utveckla ditt personliga ledarskap och diskuterar lyssnarfrågan om det inre glastaket. Om du vill få tips om din karriär. Skriv till karriar@krossaglastaket.se

 

Här kan du lyssna på avsnittet hos Soundcloud

Här kan du lyssna på avsnittet hos Acast

7 nycklar för framgångsrikt ledarskap

By Press No Comments

Ledarskap handlar ytterst om att ge förutsättningar för andra att nå resultat. Det är inte lätt att komma ihåg det när tävlingsinstinkten går igång och man vill vinna, eller den egna kritiska rösten blir så hög så allt fokus läggs på det egna beteendet och resultatet. Men det är din förmåga att förstå vem du är i andras ögon och hur du ska agera för att motivera, inspirera och ge precis det som dina enskilda medarbetare behöver som gör dig till en excellent ledare.

Med Lena Gustafsson skrev jag boken Bortom glastaket (Liber, 2015). Vi ville lyfta fram kvinnliga förebilder och intervjuade 26 kvinnor på toppen i skilda branscher. De berättade om vad som gynnat dem i karriären men också hur de skapat resultat. Vi sammanfattade deras erfarenheter med 7 karriärnycklar som beskrev deras självledarskap och i 7 ledarnycklar som var de gemensamma framgångsfaktorerna för att de uppnått magiska resultat.

1, Ha målet i sikte
När omvärlden förändras i allt högre takt och både globaliseringen och digitaliseringen resulterar i att förändringstrycket och konkurrensen blir allt större blir det allt viktigare att gå i takt med sin målgrupp. Då blir det avgörande att kunna förmedla mål och riktning för verksamheten. Säkerställ att kommunikationen avseende vision och mål är implementerad. Att medarbetarna kan förklara varför verksamheten finns är så mycket viktigare än att kunna processkartor och policys. För allt oftare behöver ledare och medarbetare förändra rutiner eller överträda policys för att nå mål. Då strategier och rutiner blir förlegade snabbt. Målet ska vara i fokus och inte gamla strategier.

2, Var en förebild
Allt fler studier visar att verksamhetens värderingar är avgörande för medarbetarna. En av de viktigaste metoderna att få medarbetare att agera på det sätt som är bäst för verksamhetens resultat är att själv uppträda så som du vill att andra ska agera. Om du visar att du anstränger dig för resultatet, lever utifrån verksamhetens värderingar och är personligt engagerad i att dina medarbetare ska leverera så får du andra motiverade. Det kräver dock att du delar verksamhetens värderingar. Gör du inte det? Då kommer det att bli svårt att i längden gestalta dem. I så fall, sök dig till en annan verksamhet.

3, Skapa relationer som utvecklar affären
Som ledare behöver du ha lika mycket fokus på att utveckla verksamheten som att bygga relationer med dina medarbetare. Om du lägger för mycket tyngdpunkt på verksamhetsutveckling kan du tappa dem som ska göra resultatet. Lägger du å andra sidan för mycket tid och engagemang på personalen riskerar du att mer skapa en familj än en arbetsgrupp som arbetar mot ett gemensamt mål. Det är alltid en balans. Bevaka och notera ditt eget beteende och eventuellt symtom på att du prioriterar fel.

4, Led ur konflikt
Konflikter är en del av livet och även på en arbetsplats. Men det är du som har ansvaret att ge förutsättningar för att lösa konflikter i din grupp. Var tydlig med värderingar, spelregler och på vilket sätt du vill se att konflikter hanteras. För att en grupp ska våga vara progressiv, lösningsinriktad och pröva nya sätt behöver det finns en känsla av tillit i gruppen. Genom att du med värme och empati leder medarbetare ur sak- lojalitet eller personkonflikter så visar du vägen till lösningen. Genom att visa att alla kan göra fel, och det uppskattas om det resulterar i ett lärande och en vilja till lösning. Genom att få insikter om hur just du hanterar konflikter rekommenderar jag att du gör en konfliktstilstest. Det är avgörande för ditt ledarskap att kunna leda ur konflikter.

5, Involvera
Som sagt, det är inte du som ska skapa resultatet utan det är dina medarbetare. Förändringsarbete har betydligt större chanser att lyckas om du involverar dina medarbetare från början. Både i problematiseringen kring nuläget som i lösningar för dessa. Det kan kännas som att det tar väldigt mycket tid initialt, men på sikt tjänar du tid då hela implementeringen görs samtidigt. Dessutom är det centralt att komma till insikt om när verksamheten förändras i snabb takt så behöver du medarbetarnas erfarenheter och kunskaper av verksamheten för att utveckla den åt ett adekvat håll. Det hierarkiska ledarskapet motverkar utveckling!

6, Ge andra förutsättningar att lyckas
En avgörande förutsättning för att nå bästa möjliga resultat är att bli skicklig på att delegera. Var tydlig med vilka förväntningar du önskar och diskutera igenom med dina medarbetare vad de behöver för att nå dina förväntningar. Är det i balans med resurser, deadline eller medarbetarens kompetens? När ni är överens om vad som ska åstadkommas och förutsättningar för det så var tydlig med när och om vad du vill ha rapporter. Utifrån vad du behöver veta för att känna dig trygg med att målen kommer att nås. Så fort du ser att det inte går åt rätt håll behöver ni revidera både mål och förutsättningarna.

7, Stå på stadig grund
Du är det viktigaste instrumentet för ditt ledarskap. Ju bättre du känner dig själv, dina styrkor, utvecklingsområden och behov desto bättre ledare blir du. När du är trygg, förstår dina drivkrafter får du lättare att förstå dina medarbetare. Du kan bättre hantera ångest, tvivel och stress. Och när du inte känner dig själv är det lätt att du blir ojämn i hur du hanterar situationer och svår att läsa av för medarbetare. Därför att du styrs omedvetet av dina känslor. Sätt av tid för din personliga utveckling. Det är din bästa investering för ditt ledarskap, välmående och karriär. Det går att göra på en mängd olika sätt. Meditation, terapi, att ha en mentor eller coach, att för dagbok, läsa romaner, umgås med vänner.. Det gäller att hitta ditt sätt som passar dig.

Att vara ledare är ett fantastiskt inspirerande och roligt uppdrag med ett mandat att göra skillnad. Genom att utvecklas och skaffa verktyg för ditt ledarskap får du oanade möjligheter att möta framtiden med kraften att göra precis så stora resultat som du önskar.

Finns publicerad här: