Att leda folkrörelse digitalt – ledarprogram för Hyresgästföreningen juni –december 2021

Efter pandemin har det blivit allt mer tydligt. En levande folkrörelse behöver även ledas digitalt. Ulrika Sedell har designat och leder ett ledarprogram för ordföranden för Hyresgästföreningen i Stockholm. Det omfattar sex moduler som syftar till att ordföranden ska bli lika skicklig på att leda digitalt som fysiskt. Programmet är interaktivt och bjuder på gäster, […]

7 karriärnycklar – vägen bortom glastaket

Den här online-utbildningen är för dig som vill vidare, tycker att du har fastnat eller vill utveckla ditt självledarskap. Utbildningen omfattar kunskap, inspirationsföreläsningar, tester och övningar. Du får strategier och verktyg men det är du som gör jobbet.

Humankapitalet har aldrig varit så viktigt som i dag

Allt fler ser medarbetarna som företagets viktigaste resurs. Trots det saknar många ett utvecklat ledarskap, belöningssystem eller värderingar för att attrahera, utveckla och behålla talangerna. NCC intervjuar Ulrika Sedell om ledarskap.