Vägar till innanförskap – att skapa förutsättningar för att inkludera 27/4 Uppsala Universitet

Ulrika Sedell föreläser utifrån boken Vägar till innanförskap. Boken bygger på samtal med 16 ledare som skapade förutsättningar för integration under 2016. Föreläsningen ger tips, idéer och ger frågeställningar kring att leda under oförutsägbarhet och osäkerhet.