Vad händer efter metoo? 27 mars Uppsala

Ulrika Sedell möter representanter från Svenska kyrkans 13 stift för att föreläsa och leda workshop kring vad som är nästa steg efter metoo. Från det systematiska arbetsmiljöarbetet, gender till hur glastak krossas. Det handlar om att medvetandegöra och utveckla ledarskap såväl som strukturer.