Utvecklingsdag för pastoratets styrelse 2/2 Stockholm

Under ett antal dagar leder Ulrika Sedell utvecklingsarbetet i pastoratets kyrkoråd. Syftet är att tydliggöra uppdrag, gränsdragning mellan förtroendevalda och tjänstemän och öka samarbetsklimatet.