Utformar spelregler och värdegrund för Advokatbyrå 16/1

Ulrika Sedell leder en dag med Advokatbyrån. Syftet är att identifiera spelregler och värdegrund. Allt för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs och synliggöra beteenden som kan behöva förändras för att skapa en inkluderande kultur och en meritokratisk organisation.