23/11 Internetdagarna – Var är brudarna?

En jämställd och meritokratisk teknikbransch är en demokrati- och tillväxtfråga. Upplev goda exempel med aktuella talare och brännande paneldebatter. Bland andra föreläser Ulrika Sedell om vägen bortom glastaket Här kan du läsa mer om Internetdagarna