Om ledarskap och vägen bortom glastaket Hudiksvall 22/9

Ulrika Sedell leder en workshop för Innebandy kvinnor, IB, om vägen bortom glastaket, självledarskap och om strategier för att skapa kulturer för att fler kvinnor ska få förutsättningar utifrån den egna kompetensen. Workshops, lärande, erfarenhetsutbyte och skratt utlovas.