En framtid bortom glastaket – Umeå 28 april

Ulrika Sedell föreläser om egenmakt, vikten av värderingar i verksamhetskulturen och varför nätverket är så avgörande. Umeå kommun bjuder in sina chefer för en workshop i självledarskap.