Vad betyder genus för arbetsmiljön? Sv kyrkans Arbetsgivarorganisation, 7/11

Vad är genus och varför är det viktigt att göra sig medveten om detta ur ett arbetsmiljöperspektiv? Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Men också hur kön skapas och hur vi kan arbeta för att synliggöra normer och strukturer i arbetet med att skapa en ökad jämställdhet. Föreläsningen varvar […]