Ledarhandledning förtroendevalda 2021

En av Sveriges största intresseorganisationer erbjuder sina förtroendevalda ledarhandledning med anledning av pandemin. Ulrika Sedell ger stöd och ger stöd i idéutveckling och strategier kring att digitalisera delar av folkrörelsen.

Bortom glastak och manlighetskoder, Stockholm 14 september

Ulrika Sedell föreläser utifrån sina böcker Bortom glastaket och Manlighetskoden för samtliga medarbetare på Advokatbyrå. Om vilket ledarskap som krävs för att skapa en inkluderande kultur och korrelationen mellan lönsamhet och genus. Men också om varför det går så trögt och hur vägen framåt kan se ut .