Vägar bortom glastaket, stockholm 10 december

Nätverket för jämställd räddningstjänst samlas och då föreläser Ulrika om vägar bortom glastaket. Om att synliggöra strukturer, att bygga kulturer och hur självledarskap utvecklas i organisationen. Hon tar exempel från boken Bortom glastaket men också från erfarenheter av att arbeta som ledarskapskonsult i räddningstjänsten.

Bortom glastaket 10 oktober Stockholm

Nu samlas 110 kvinnor i räddningstjänsten i Sverige. En av de branscher som har lägst antal kvinnor, i vissa kommuner inga..  Men nu samlas nätverket för kvinnor i räddningstjänsten. Ulrika Sedell föreläser om vägen bortom glastaket och leder en open space övning för att samla idéer för hur det ska bli fler kvinnor.

Vägen bortom glastaket – Göteborg 13/3

Räddningstjänstens Gender Coach-program startar upp i Göteborg med en inspirationsdag och där föreläser bland annat Ulrika Sedell om bortom glastaket som utgår från boken Bortom glastaket.

Inkluderande ledarskap för Räddningstjänsten 21/11 Stockholm

Ulrika föreläser om inkluderande ledarskap och metoder för att attrahera och behålla fler kvinnor på ledande positioner. Om att Sverige har lyckats med jämställdhet på bredden i Sverige, men knappast på höjden. Hur får vi ett mer normkritiskt ledarskap på arbetsplatsen?

Open space konferens om vad som gynnar kvinnor i Räddningstjänsten 6/10

Under en dag samlas kvinnor från Räddningstjänsten för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att Räddningstjänsten ska bli bättre på att attrahera och behålla kvinnor. Endast 5% av cheferna inom Räddningstjänsten är kvinnor. Det krävs åtgärder för att få en mer balanserad ledningsstruktur. Ulrika Sedell leder dagen som avslutas med 7 aktiva åtgärder för att […]