Mod och sårbarhet

Tionde avsnittet av Krossa glastaket. Vi samtalar om boken Duktiga flickors revansch av Birgitta Ohlsson och bokens tio budord. Vidare möter vi Marie Säll som är kanslichef på fackförbundet ST som berättar om sin bakgrund inom politk och fackförbund. De glastak hon passerat och de råd hon delar med sig av. Gå genusutbildning!

5/11 Kvalitetsmässan – En framtid bortom glastaket

Hur skapar vi en framtid Bortom glastaket?

Ulrika Sedell föreläser om bokens slutsatser. Därefter förs samtal med medverkande ur boken. Helene Hasselskog,VD Antenn, Marie Säll, Kanslichef Fackförbundet ST och Camilla Littorin, Näringslivschef Jönköping Kommun.