Kyrkligt ledarskap 15 hp Lund och Uppsala universitet

Ulrika Sedell inleder samarbete med Lund och Uppsala universitet där hon under 2018 och 2019 ska bidra med föreläsningar om ”ledarskap och kön” i uppdragsutbildningen Kyrkligt ledarskap för blivande kyrkoherdar.