24/9 föreläsning på Bokmässan

Sveriges skolchefer är på plats och tillsammans resonerar vi kring skolchefers utmaningar och skolans uppdrag att ge kvinnor verktyg för att fler ska kunna nå bortom glastaket. Skratt, igenkänning, insikter och allvar präglade seminariet.