Tillsammans framåt 25/11 Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation

Ulrika Sedell föreläser om självledarskapet och om vad som påverkar den egna förmågan att fatta beslut, engagera sig och sätta gränser. Om vad som motiverar människor att kanalisera sitt engagemang och vilka ledarprinciper som är avgörande för att tillsammans skapa resultat.

Open space konferens om vad som gynnar kvinnor i Räddningstjänsten 6/10

Under en dag samlas kvinnor från Räddningstjänsten för att identifiera hinder och framgångsfaktorer för att Räddningstjänsten ska bli bättre på att attrahera och behålla kvinnor. Endast 5% av cheferna inom Räddningstjänsten är kvinnor. Det krävs åtgärder för att få en mer balanserad ledningsstruktur. Ulrika Sedell leder dagen som avslutas med 7 aktiva åtgärder för att […]

14 Vägar till innanförskap

Tidningen Dialog som ges ut av Kommuninvest intervjuar Ulrika Sedell om boken Vägar till innanförskap. Tidningen ges ut till riksdagsledamöter och kommunledningar. Läs mer här Dialog juli 2017