Bortom glastaket – sju karriärnycklar för chefer

Det finns relationer som är avgörande, kontexter som får betydelse och färdigheter som du bör träna om du vill få fart på din karriär. Enligt de 26 ledande kvinnorna från boken Bortom glastaket. Ledarnas Jörgen Kihlgren intervjuar Ulrika Sedell om vad som får betydelse för att skapa en framtid bortom glastaket.