Vägar till innanförskap – Uppsala Universitet 8/2

Sedan flera år tillbaka undervisar Ulrika Sedell på en uppdragsutbildning för blivande kyrkoherdar. En modul utgår från Ulrikas bok Vägar till innanförskap. I boken samtalar författarna med 15 ledare som lyckats skapa förutsättningar för innanförskap. Varför lyattckades de när så många andra misslyckades? Boken sammanfattar fem framgångsfaktorer. Om ett ledarskap som lyckas när allt är […]

Gender i svenska kyrkan – Kyrkoherdar i Stockholms Stift 20 mars

Biskop Eva bjuder in alla kyrkoherdar i Stockholms Stift till kyrkoherdedygnet på Stiftsgården Stjärnholm. Under förmiddagen föreläser, modererar paneldiskussion samt faciliterar Ulrika Sedell grupparbeten kring gender i svenska kyrkan. Det handlar om  att synliggöra förlegade normer och förändra dem.

Mentorns ledarskapsnycklar, Stockholms Stift 21/9

Att vara mentor innebär lärande och utveckling för både mentorer och adepter. Dialogen är mentorskapets fundament och reflektionen vägen till lärande. Ulrika Sedell leder seminariet om mentorns ledarskapsnycklar, ger tips och råd varvat med erfarenhetsutbyte.