5/11 Kvalitetsmässan – En framtid bortom glastaket

Hur skapar vi en framtid Bortom glastaket?

Ulrika Sedell föreläser om bokens slutsatser. Därefter förs samtal med medverkande ur boken. Helene Hasselskog,VD Antenn, Marie Säll, Kanslichef Fackförbundet ST och Camilla Littorin, Näringslivschef Jönköping Kommun.