9/10 Svensk Chefsförening och Insigth Consulting – Nycklar för karriär

Nycklar till ledarskap och karriär – Malmö

Föreläsaren Ulrika Sedell är ledarskapskonsult och en av författarna till boken Bortom glastaket. Hon arbetar med individuell handledning, föreläsningar och större förändringsprojekt med fokus på uppgiften och att nå resultat. Från ord till handling.