Ledarhandledning förtroendevalda 2021

En av Sveriges största intresseorganisationer erbjuder sina förtroendevalda ledarhandledning med anledning av pandemin. Ulrika Sedell ger stöd och ger stöd i idéutveckling och strategier kring att digitalisera delar av folkrörelsen.