Öka medarbetares engagemang med ett autentiskt ledarskap, 30 november Benify, Stockholm

Alla är överens om att personalen är företagens viktigaste resurs, och att medarbetarengagemang är viktigt för att nå framgång. Forskning visar också att ett autentiskt och medvetet ledarskap är centralt för att skapa detta engagemang. Samtidigt är bara 14% av de anställda i Sverige engagerade på arbetsplatsen, enligt en undersökning från Gallup. Vad beror det […]

Manlighetskoden, 5/2 Malmö

Ulrika Sedell föreläser om vad ett ledarskap behöver utveckla för att gestalta ett medvetet, inkluderande och reflekterande ledarskap. Ulrika utgår från sin bok Manlighetskoden, där 16 toppchefer berättar om utmaningar för män på ledande positioner och hur de har förändrat förlegade normer och motverkat ett macholedarskap. Föreläsningen sammanfattar bokens framgångsfaktorer, ledarskapets 7 dygder. https://www.sverigesingenjorer.se/kalendarium/200205-ledarskapets-7-dygder/

Manlighetskoden – Nätverket för jämställd räddningstjänst 9/12

Ulrika Sedell föreläser för chefer inom Sveriges Räddningstjänst om slutsatserna i boken Manlighetskoden. Om hur förlegade manliga normer och macholedarskap blir synliga och vad som krävs för att motverka och bryta. Vad ledarskap behöver träna och utveckla för att skapa en inkluderande och medveten kultur.

Manlighetskoden – Oscarsteatern 22 oktober

Ulrika Sedell, Elin Ek och Hampus Nessvold talar om att bryta ny mark, göra upp med machokultur och förlegade mansnormer på Oscars. Det är Unionen som bjuder in sina medlemmar och dess vänner.

Läs utdrag från Manlighetskoden, Håkan Samuelsson

Veckans Affärer publicerar samtalet med Håkan Samuelsson från Manlighetskoden. Om vad nyfikenhet har fått för betydelse i hans ledarskap, men också om att gå i fällan att prioritera arbete före familj. Läs utdraget från Manlighetskoden här

Ledarskapets 7 dygder – Göteborg 20 september

Unionen i Göteborg bjuder in sina chefsmedlemmar till en interaktiv föreläsning som utlovar både igenkänning, skratt och lärande. Hur kan vi förändra förlegade normer och strukturer på arbetsplatsen för att skapa en inkluderande kultur och en ny syn på vad ledarskap är?  Ofta finns en bild av hur framgångsrikt ledarskap ser ut. Att vara chef […]