En framtid bortom glastaket – Tylösand 10 maj

Om hur vi skapar en väg bortom glastaket. Om att jämställdhet korrelerar med lönsamhet och att vägen fram är att se hur vi förändrar förlegade normer och strukturer för att nå en inkluderande kultur. Ulrika Sedell föreläser och leder open space övning för ett teknikföretag med 500 deltagare. Tillsammans kartlägger vi hur en ska attrahera […]

Nytt avsnitt, podden Krossa glastaket med Annie Lööf

Håll distansen till din yrkesroll! Annie Lööf berättar om hur #metoo skakade om henne i grunden och att hon nu börjat tala mer om kvinnors olika villkor. Hon berättar om hur hon ledde arbetet med att vända krisen 2013 och vilka metoder hon använde för att stå ut med den storm hon befann sig i. […]

Gå från ord till handling. Åsa Regnér i nytt avsnitt av podden Krossa glastaket

Åsa Regnér, Sveriges jämställdhetsminister, berättar om att hon gärna vill utmana, ta debatten och leda Sverige till ett mer jämställt land. Om att #metoo visar att kvinnor kräver ett annat samhälle och att machokulturen har blottlagts. Men också om glastaken hon mött, hennes egna strategier för att runda dem och att det inte längre är ok att män är mer privilegierade än kvinnor. Vi ger också nyårslöften, ger tips för din karriärplanering och om hur mål omsätts till handling.

Inkluderande ledarskap för Räddningstjänsten 21/11 Stockholm

Ulrika föreläser om inkluderande ledarskap och metoder för att attrahera och behålla fler kvinnor på ledande positioner. Om att Sverige har lyckats med jämställdhet på bredden i Sverige, men knappast på höjden. Hur får vi ett mer normkritiskt ledarskap på arbetsplatsen?

Bortom glastaket – 7 karriärnycklar för framgång 6/11 Uppsala

Under föreläsningen får ni ta del av resultatet i Ulrika Sedells bok Bortom glastaket där 26 kvinnor berättar om sina erfarenheter av att ha nått toppositioner i sin karriär. Om vad som gynnat dem, hindrat dem och deras tips till dem som vill göra karriär och som vill verka för en hållbar organisation. Du får […]

Om ledarskap och vägen bortom glastaket Hudiksvall 22/9

Ulrika Sedell leder en workshop för Innebandy kvinnor, IB, om vägen bortom glastaket, självledarskap och om strategier för att skapa kulturer för att fler kvinnor ska få förutsättningar utifrån den egna kompetensen. Workshops, lärande, erfarenhetsutbyte och skratt utlovas.

En framtid bortom glastaket 24 april Mölndal

Ulrika Sedell föreläser om vägen bortom glastaket. Om karriär, självledarskap och vad som krävs i en organisation för att rasera glastak. I Kulturhuset, Mölndal i regi av Akademikerkompetens.     Läs mer om föreläsningen här

En framtid bortom glastaket 20 april

Personalvetarnas riksförbund bjuder in till ordförandeträff med föreläsningar om ledarskap. Ulrika Sedell föreläser om karriär och om vilket självledarskap som kommer att krävas för att runda glastak, men också hur framtidens personalchefer kan arbeta med att rasera glastak i verksamheter.

Tillsätt din egen styrelse

I det tolfte avsnittet talar vi om osynliga hinder i verksamheten. Vi inspireras av Seher Yilmaz, ordföranden Rättviseförmedlingen som berättar om din karriär och ger tips. Lyssnarfrågan handlar om att göra karriär och arbeta deltid under småbarnsåren. Ett karriärtips vi delar med oss av är hur du tillsätter din egen styrelse. För ditt liv.   […]

Mod och sårbarhet

Tionde avsnittet av Krossa glastaket. Vi samtalar om boken Duktiga flickors revansch av Birgitta Ohlsson och bokens tio budord. Vidare möter vi Marie Säll som är kanslichef på fackförbundet ST som berättar om sin bakgrund inom politk och fackförbund. De glastak hon passerat och de råd hon delar med sig av. Gå genusutbildning!