600 minutes Service Business – Ulrika föreläser om ledarskap

Företagsledare och chefer i linjen träffas den 13 september för att diskutera branschens utmaningar. Att gå från produkt till service, det perfekta serviceavtalet och HUR leder man förändring? Ulrika föreläser om ledarskap och hinder för ledarskap. Tillsammans med Volvo, Ericsson och Alfa Laval bland andra.