Metoo – men sedan då? Visby 13 juni

Hur har #metoo påverkat arbetsplatserna? Och hur arbetar vi vidare med jämställdhet, genus och medvetandegörande av härskartekniker på arbetsplatserna. Ulrika Sedell föreläser på Gotlands Museer och Kicki Scheller från Länstyrelsen leder samtal med panelen.  

Föreläsning och workshop – Vad händer efter metoo? Advokatbyråer 8 maj Stockholm

Under en dag föreläser Ulrika Sedell om gender och om slutsatserna i hennes bok Bortom glastaket. Vad gynnar kvinnor i karriären? Hur synliggörs jargong och härskartekniker? Hur blir fler kvinnor delägare i advokatbranschen? Endast 12% av delägarna är kvinnor trots att majoriteten av de anställda är kvinnor. 100 personer ska lyssna på föreläsningen och ledas […]