Att leda i förändring Volvo Bil 20210617

Att vara i en bransch i ständig förändring ställer krav på ledarskapet. Vad krävs i ett ledarskap som ska leda förändring. Vilka är utmaningarna  och hur möter en dessa? Ulrika Sedell leder cheferna i Volvo Bil i en digital workshop under fyra timmar som syftar till att ge inspiration, ny kunskap och några verktyg som […]