Styrelseutveckling pastorat 3 april

Ulrika Sedell och Alexis Wicklin leder arbetet med styrelseutveckling i ett av Sveriges pastorat. Under sex månader genomförs sex tillfällen för att utveckla och effektivisera samarbetet.