Räddningstjänsten erbjuder handledning i normativt ledarskap

Under en förmiddag föreläser Ulrika om inkluderande ledarskap och hur det korrelerar med resultat såväl som i organisationen som för kunden. Därefter erbjuds högsta ledare chefshandledning i normativt ledarskap.