Är du macho eller autentisk?

Manlighetskoden utgår från att machoideal som påverkar förväntningar på en mans beteende såväl som ledarens ledarskap är förlegat och destruktivt. Men det kan vara svårt att bryta. Dels kan det vara djupt rotat i kulturer och kontexter och många gånger saknas det både insikt och kunskap om hur det kan förändras.

Det här är en enkel diagnos över vad du kan behöva att utveckla för att göra upp med din inre macho och bli mer autentisk.

Gör så här

Manlighetskoden är indelad i 7 delar. Vi kallar dem dygder. Varje dygd är delad i tre nivåer med påståenden. Läs en dygd i taget och fundera på om du fullt ut lever utifrån påståendet. Det vill säga, inte bara ibland och utifrån situation utan alltid. Om du gör det, sätt ett kryss i rutan.

Nivå två och tre bygger på varandra så för att kunna sätta kryss i nivå två behöver du ha kryssat i första nivån. För att kryssa i tredje nivån ska du ha kryssat i nivå två.

När du fyllt i samtliga summeras dina poäng.

Macho = 0-3 poäng
Ambivalent = 4-13 poäng
Autentisk = 14-42 poäng

Copy - Quiz

1 / 7

Vision

2 / 7

Medvetenhet

3 / 7

Civilkurage

4 / 7

Medkänsla

5 / 7

Sårbarhet

6 / 7

Nyfikenhet

7 / 7

Självinsikt