Metro intervjuar Ulrika Sedell

Släng karriärplanen och skriv en livsplan 

Om du planerar för din karriär, så fundera istället på vilket liv du vill leva. Utifrån det välj funktion och väg framåt. Anpassa ditt yrkesval utifrån livet och inte tvärtom.

http://www.metrojobb.se/artikel/8042-släng-karriärplanen-och-gör-en-livsplan