Manlighetskoden, om ett ledarskap som engagerar, 22 september, Dagens Industri

Dagens Industri bjuder in sina nätverk till en sammankomst där samtal, nätverkande och erfarenhet delas. Ulrika Sedell föreläser utifrån sin bok Manlighetskoden. Om varför det fortfarande finns faktorer som belönar ett macholedarskap och vad som krävs för att skapa ett medvetet och inkluderande ledarskap.